Showing all 14 results

New

MACI

Lace wig | Shear Muse Lace Wig
New

CALI

Lace wig | Shear Muse Lace Wig

NAKIDA

Lace wig | Shear Muse Lace Wig

CHANA

Lace wig | Shear Muse | Lace Wig

ROLE MODEL

Lace wig | Curls Kinks & Co.

SKYLAR

Lace wig | Shear Muse Lace Wig

CLARISSA

Lace wig | Empress | Deep Part

MAKAYLA

Lace wig | Shear Muse Lace Wig

RULE BREAKER

Lace wig | Curls Kinks & Co.

NATURAL LOOSE DEEP

Lace wig | Bare & Natural | Brazilian

NATURAL BOHEMIAN

Lace wig | Bare & Natural | Brazilian

NATURAL CURLY

Lace wig | Bare & Natural | Brazilian

NATURAL STRAIGHT

Lace wig | Bare & Natural | Brazilian

NATURAL WAVY

Lace wig | Bare & Natural | Brazilian