12A HEADBAND WIG

Factory Direct Unprocessed 100% Virgin Human Hair  12A

12A HEADBAND LOOSE WAVE 20″

Wig | Bundle hair | 12A | HadBand WIG

12A HEADBAND DEEP 20″

Wig | Bundle hair | 12A | HadBand WIG

12A HEADBAND BOHEMIAN 18″

Wig | Bundle hair | 12A | HadBand WIG